Ufo Aldatmacası

Ufo Aldatmacası

Ufo Aldatmacası

Mesela bugün, günün modası olan yıldız falları, UFO’ların amacı İlâhi kitapları çürütmektir. Çünkü onlar sıkıştıkları zaman İlâhi kitap diye inkârı mümkün olmayan bu hakikatleri, “Uzaydan başkaları gönderdi, Allah göndermedi” diyecekler ve İlâhi kitapların varlığını çürüteceklerdir. Amaçları budur. Evrim tutmadı, şimdi UFO’larla hücuma kalkışıyorlar. Onun için kitaplara iman fevkalade önemlidir. Bir insan kitaplara iman ettikten sonra artık onu UFO’yla, evrim teorisiyle saptırmamız mümkün değildir. İnsan özel bir varlıktır, maddeden ibaret değildir. Ruh-u İlâhi ile maddesel bir kuruluşun kombinasından teşekkül etmiştir.

Binaenaleyh, insanı diğer varlıklarla kıyas etmek, onlara benzetmek mümkün değildir. Çünkü eğer onlara benzetirseniz insanlarda mesuliyet duygusunu kaldırırsınız. Zaten şeytanın amacı da odur. Şeytan da insandan mesuliyet duygusunu kaçırarak, “Bu dünyaya bir kere geleceksin, ye, iç, her türlü fesadı yap, bu hayatın zevkini al” diyor, ama Allah, “Hayır, öyle değil, sen sıradan bir varlık değilsin, diğer hayvanların, bitkilerin yaşadığı hayatı tarz edinemezsin, sen özel bir varlıksın ve ben sana çok kitaplar, peygamberler göndererek bu gerçeği anlattım” diyor. Kitaplara imanın Âmentü’de vurgulanmasının sırr-ı hikmeti budur.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Nesil Yayınları, Bilim Açısından İmanın Altı Şartı kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search