Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 02Biliyorsunuz dün yüce kitabımızın bize küçük hacimli fakat çok büyük hikmetli mesajlar şeklinde bildirdiği namaz surelerinden sure-i ihlâsın yorumunu yapıyorduk. Sure-i ihlas; Allah gerçeğini tarif eden, Allah gerçeğine kavram getiren bir önemli suredir. Biz dilimizde her gün düşmediği halde sure-i ihlas’ı, kelime manasını bile öğrenmek külfetine, zahmetine katlanmamışız. Katlanmadığımız için bu hale düşmüşüz bence. Sure-i ihlas bize; bir mü’minin Allah’a nasıl inanması lazım geldiğini, Allah’ı nasıl tanıması lazım geldiğini bir yandan anlatırken, bir yandan da bize her türlü davranışımızda, kadere imanda, ahirete imanda, rahat ve mutlu yaşamda ışık tutuyor demektir.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search