Reenkarnasyon Saçmalıktır

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir.

Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından doğan bunları, ilâhî kitaplara ait bir hata olarak görmek yanlış olur. Çünkü ne Tevrat’ta, ne İncil’de ruhla ilgili konularda açıklama yoktur. Binaenaleyh onların yanlış yorumlarından o İlâhî kitaplar mesul değildir.

Yalnız Kuran’da; ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…” şeklindeki hâdise tamamen elest meclisinden kıyâmete kadar olan insanın safhasını anlatır. Bu bakımdan herhangi bir şekilde reenkarnasyonla uzaktan yakından alâkası yoktur!

Allah, sarih ifade ediyor ruhu… “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” Allah’tandı, Allah’a döndü, buyuruyor. Allah’a dönen birşey tekrar kula dönmez. İlâhî kata, emr âlemi dediğimiz kata döner.

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyona mesnet olarak hazırlanmak istenen şey, güya ruhun bu dünyada (a) şahsına girip eğitimini tamamlayamamış, gidip (b) şahsında eğitimini tamamlayacak gibi saçma bir fikrin üzerinde… Allah’ın deposunda (hâşâ) ruhtan malzemesi mi eksik de bir kalıptan tekrar koysun, tekrar alsın, tekrar koysun, tekrar alsın. Bu, ruh kavramını bilmemekten doğan bir gaflet.

Birtakım hâdiseler olmuş, “sonradan lîsan öğrenmiş, görmediği yeri gördüm demiş. Yahu rüyasında adam gidiyor, bir memleketi geziyor, on sene sonra gittikten sonra, “Ben buraları gezdim.” diyor. Bir insana rastlıyor, ‘Ben seni kesinlikle tanıyorum’ diyor adam.” Bu nereden ileri geliyor? Ruhun sonsuz yeteneklerinden ileri geliyor. Çünkü ruhun sonsuz yeteneğini bilse reenkarnasyoncular, böyle birşeyin ne kadar saçma birşey olduğunu anlayacak.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Damla Yayınevi, Kutsal Mücadelem kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

1 Comment

  • Yuksel
    5 sene ago

    Kesinlikle reenkarnasyon diye birşey olamaz. Ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde. …devam eden ayeti kerimeye göre bakıldığında ruh hangi bedenle birleşecek. .Kesinlikle safsata bunlar. Paylaşım için teşekkürler.

Comments are closed.

Start typing and press Enter to search