PEYGAMBERE İMAN NEDİR? • MADEM GÖNÜLLE BULABİLİYORUZ, PEYGAMBERLERE NE İHTİYAÇ VAR?
 • Bir şeyi anlamak veya kavramak için gerçekten insan tek başına yeterli midir, değil midir?
 • Bütün ilim şubelerini inkâr ile Peygamberi inkâr benim nazarımda aynıdır!
 • Eğer siz ilme inanıyorsanız ilmin yol göstericiliği lazımdır!
 • Eğer Allah’ı Fahr-i Kâinat Efendimiz’den daha iyi tarif edebilen bir insan varsa buyurun hep beraber gidelim yoluna!
 • Cenab-ı Hakk’ı tarif konusunda, anlatım konusunda ve bu anlatımı yaşayarak uygulama konusunda bir tek insan örnek olmuştur!
 • Kendisini düştüğü fasık daireden kurtaramayarak, Cenab-ı Hakk’a ait bir his aldım, bir sinyal aldım ben kendim bulurum demek; ilim şubelerinin tümünün terki gibidir!
 • Şimdi kendisini Peygamber olabilecek yetenekte sayanların ise gülünçlüğü ortadadır.
 • Yeryüzünde eskimeyen mesaj, başlı başına Fahr-i Kâinat mesajıdır!
 • Roger Gaurody: Ben Kur’an’ın her cümlesinin, hükmünün diri olduğunu gördüm; diri olduğuna inandım.
 • Yalnız Allah’ı tanıtmakla kalmamıştır Efendimiz, burada çok büyük bir hikmekt vardır!
 • Efendimiz’in peygamberliğinin ve lüzumunun ve gereğinin, O olmadan Allah’a inanılamayacağının en büyük örneklerinden bir tanesi; Efendimiz «insana, insan olmayı öğretmiştir!»
 • Zaman kavramı yerleştirmiştir, saatin olmadığı çağda…
 • Yani bırak Allah’ı anlatmak, davayı anlatmak… Yeryüzünde ne öğretilmişse Efendimiz öğretmiş! İnsanlar bunun farkında değil!
 • Batı; bundan yüz sene evveline kadar doğduğu zaman ebe yıkardı, öldüğü zaman Papaz yıkamazdı… Bir tek yıkanırdı hayatında…
 • İnsanlar Efendimiz gelene kadar yemek yemesini bilmiyordu!
 • …on dört asır evvel koyduğu maddeler üzerine biz bir şey ekleyemiyoruz ki!
 • Efendimiz’in getirdiğinin dışında; ne sağlığa birşey eklemek mümkündür, ne özgürlüğe birşey eklemek mümkündür, Efendimiz’in dışında ne de dünya görüşüne birşey eklemek mümkündür!
 • Efendimiz diyor ki; «Merhamet mazluma karşıdır, fakire karşıdır. Hali vakti yerinde olan, gücü kuvveti yerinde olan kimseye karşı merhamet caiz değildir!»
 • Zalime karşı merhamet, küfürdür… Ona cesaret göstereceksiniz.
 • «Vatan için ölmek şehitliktir diyor ve Ahlak-ı Muhammedi’dir» diyor.
 • Ahlakı Efendimiz yaratmıştır!
 • İstediği kadar din gelsin, ahlak kuramamıştır! Peygamberlerin her birisi kavimleriyle kavga ederek vakit geçirmişlerdir.
 • Kalp makinesi bozulduğu halde Allah’ı tanıyamazsa, eğer o adamda bir parça ilmi haysiyet varsa; açsın okusun Fahr-i Kâinat’ı…
 • Allah’a inanmayacak, Muhammed’e -sav.- inanacaktır! Bu kadar sağlamdır Efendimiz’in peygamberliği!
 • Efendimiz’in zamanına kadar ilim ölmeye mahkumdu.
 • İlmi yaşatan, ilmi yayan Efendimiz’dir. Eğer Efendimiz gelipte ilmin öğretilmesini farz kılmasaydı bugün hiç bir ilim olmayacaktı!
 • Allah’a inanamıyorsanız, Fahri Kâinat’ı inkâr etmeyin!
 • Efendimiz’e iman Allah’a imanın öyle bir zarfıdır ki; neredeyse mazdufunu geçmiştir.
 • «Ben sizi böyle olasınız diye yarattım» diyor Fahr-i Kâinat Efendimiz için Allah! Buna benzerseniz cennet o dur, ebedilik de o dur, ölmezlikte o dur!
 • Eğer buna benzemiyorsanız; ister şeklen namaz kılın, ister şeklen inkâr edin hiç fark etmez! Efendimiz’e benzemek zorundasınız!
 • Eğer sakalı bırakırsam benzermiyim? ‹BENZEMEZSİN!›
 • Gönlünde merhamet yaşamadıkça, Ahlak-ı Muhammedi’nin fakire, yoksula, zavallıya sıcaklığını duymadıkça benzeyemezsin!
 • Müjdeler olsun öksüzler, müjdeler olsun fakirler, müjdeler olsun cariyeler, müjdeler olsun kimsesiz kızlar; ‹MUHAMMED GELDİ!(sav.)› Kurtuldunuz!

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search