Namazda Neler Okuyoruz?

Namaz ve Abdestin Gerçekleri

Namaz ve Abdestin Gerçekleri

1- Namaza başlarken ilk kez (Allahü ekber) deriz. Bu tekbirin ismi iftitah tekbiri veya tekbir-i tahrimidir. Dünyayı haramlama; yasaklama tekbiri demektir. Yani, Allahüekber; Allah yücelerin en yücesi dediğimiz an namaz başlamış dünya ilgisi yasaklanmıştır. Dünya artık ellerin arkasında kalmıştır.

2- Sonra Sübhaneke okunur. Sübhaneke’nin mânası:

Allah’ım seni teşbih ve tenzih eder, hamdü senalar arz eylerim. Senin kutsal ismin mübarek, senin azamet ve celâlin pek yüksektir. Senden başka ilâh yoktur.

3- Sonra Eüzû besbele çekerek Fatiha okunur:

Hamd Rabbiialemin olan Allah’adır.
Din gününün sahibidir.
Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.
Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. O yol ki, kendilerine nimet verdiklerinin yoludur.
Yanılgıda olanlar ve nasipsizlerin değil.

Sonra kısa bir sûre ya da belli bir manâ mesajı olan birkaç ayet okunur.

4- Sonra rükûya varılır. Bazı semavi dinlerde secde vardır. Rükû yalnız İslâm dininde yer almıştır. Rükû resmi tazimattır. Kur’an’da ayrıca ismen bildirildiğinde rükû farzdır. İslâm yalnız Allah’a rükû eder. Bu yüzden krallar karşısında İslamların eğilmemesi tarihte meşhurdur.

Rükû da üç kez Sübhane Rabbiye’l-Azim denir. Manası; Azim olan (Azameti sınırsız olan) Rabbim, seni teşbih ve tenzih eylerim, demektir. Yani, senin azametin ve sübhanlığına inandım. Senin yüceliğin eksiksiz, güzelliğin sonsuz ve benzersizdir (Teşbih ve tenzih etmek).

Rükû’dan doğrulurken söylenen “Semiallahü limen hamideh” zikri ise: Allah kendisine hamd edeni işitir, demektir. “Rabbena leke’l-hamd.” Ey Rabbimiz hamd sana mahsustur, demektir.

5 Secde, manâ sırrının açılmasına karşı kulun huzur-u ilâhi’de yere kapanmasıdır. Secde zikri “Sübhane Rabbiye’l-alâ” ise: “Ya Rabbi seni alâ olan sonsuz güzelliğin ve yüceliğin içinde (Alâ dışında her türlü zandan) tenzih ederim, demektir. İlk secde kulun hamdidir. İkinci secde ise, ilahi ceryandan doğan otomatik bir tekrardır. Rükû ve secdenin hikmetlerini çeşitli bölümlerde de açıklayacağım.

6- Ka’de, yani oturuş: İki rekât tamamlanınca, kul oturarak yeni bir niyaz perdesine geçer ve Et-Tahiyyatü’yü okur.

Et-Tahiyyatünün ilk bölümü Efendimiz’in Mirâç’ta Allah’a hitabıdır:

Bütün dualar, senalar, kulluk ve ibadet sanadır. Ve sana iştiyak duyar.

Et-Tahiyatün ikinci cümlesi Efendimiz’e Cenab-ı Hakk’ın iltifatıdır:

Ey sevgili Peygamberim! Selâmım, rahmetim ve bereketim senin üzerine olsun!

Üçüncü cümle Efendimiz’in niyazını Allah’ın kabulüdür.

O selâm bizimle birlikte salih kullarının üzerine de olsun.

Ve sonra bizzat Cebrail’in sözü gelir, o da Kelime-i Şehadet’tir. Bizim Et-Tahiyyatü sonunda okuduğumuz Kelime-i Şehadet, Miracı seyreden Cebrail’in Kelime-i Şehadeti’dir.

Demek ki, namazda otururken okuduğumuz bir Hadis-i Kudsî olan Et-Tahiyyatü miraç merasiminin özet belgesidir.

Et-Tahiyyatü’den sonra gelen salâvat-ı şeriflerin kelime manâlarına gelince:

Allahım! Muhammed’e, onun âline (evlât ve yakınlarına) selamet ver, rahmet kıl, İbrahim ve âline de selâmet kılmış ve rahmet etmiştin.

Şüphe yok ki, şanı yüce ve övülmeye lâyık olan yalnız sensin.

Selâm verirken söylediğimiz cümle ise, “Allah’ın selâmı ve rahmeti üzerine olsun” demektir.

Şeklen kılınan bir namazla gerçek namaz arasında pek çok aşamalar vardır.

Yani, bir namaz “ya taklit, ya da gerçek olur” diye iki tanım yapılamaz. Taklit namazı en dıştaki kabuk sayarak özdeki gerçek namaza doğru binlerce kat namaz vardır. İşte bize düşen her geçen gün bu aşamaları yavaş yavaş geçerek hakiki namaza yaklaşma gayretidir. En dıştaki namazı tanımlamadan önce Sure-i Maun’da riyakârın namazı olarak tanımlanan ve kabul olmayan namaz tarzını dile getirmek istiyorum.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Günaydın Gazetesi Ekleri, Namaz ve Abdestin Gerçekleri kitapçığından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search