Kalbe Atılan İmza

Kalb ve Ötesi

Kalb ve Ötesi

Allah, yaratılıştaki, ifâde etmeye çalıştığımız bu büyük sırrı bildirmek için, insan kalbine, sol orikül üzerine imza­sını atmıştır. Kalbde, sol orikül üzerindeki İlâhî imzanın şekli şöyledir: Ayrı atlaslardan aldığım resimlerde de gör­düğünüz gibi, sol orikül üzerinde, avuç içindeki derin çiz­giler gibi bir takım çizgiler vardır. Bu çizgiler Kur’an yazı­sı ile “Allah” yazmaktadır. Size örnek verdiğim atlaslar, dünyanın en ünlü atlaslarıdır. Onlar bu hikmetten de ha­bersiz oldukları halde, yalnızca gerçeği yansıtmak açısın­dan, resimleri aynen muhafaza etmişlerdir.

İnsan Kalbindeki Sır

İnsan Kalbindeki Sır

Zobota Atlasından alınan resim, asıl Zobota Atlasının klasik bas­kısında mevcuttur. Bu son baskıdan sonra, son yıllardaki baskılarında kalbin sol orikül bölümünden çekilmiş fotoğ­raf yerine başka fotoğraf konduğu için, bu resim yeni nüs­halarda yoktur. Meraklılar, Tıp kütüphanelerinde bulabi­lecekleri klasik Zobota Atlası ‘nın 60 ve 61 ‘inci sahifelerinde bu resmi görebilirler. İnsan öldükten sonra, bilhassa otopsilerde, kalbin sol orikülünde bu çizgiler büzüşme se­bebiyle üst üste biner. O bölgeyi iki parmakla hafifçe ger­mek, yazıyı okumayı kolaylaştırır. [NMKE: “Kalbin Maddesi ve Mânâsı” başlıklı sohbette ve “İnsan Kalbindeki Sır” başlıklı yazıda ayrıca açıklama mevcuttur.]

Koskoca kâinat muammasına tesadüf diyenlerin, bu tesbitimize de dudak bükeceği, “benzetme” diyeceği aşi­kârdır. Ne var ki kalb günde 100 bin defa atarken, her atı­şında bu imzayı daha da netleştirir ve bir manevî ışık gibi yakar durur. Herkes görse de, bilse de, bilmese de…

Bu sırrı bilmek, kâinatın gözbebeği olduğunu anlamak mutluluğun en güzelidir. Anlamamakta ısrar etmek ise kendi sırrını ve mânâsını telef etmektir.

Gönül gözüyle görmeyen hiçbir şeyi görmemiş, ilâhî nağmeleri gönül kulağı ile dinlemeyen hiç bir ses duyma­mış sayılır. Ve gönlünde sıcak, heyecanlı, sevgi dolu bir imanla Cenâb-ı Hakkı sezemeyen gerçekten bir hiç’tir.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Yeni Asya Yayınları, Kalp ve Ötesi kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search