İSLAM’DA NİKÂH ve AİLE DÜZENİ

…maalesef toplumumuzda da çok yanlış tatbik edilen bir husus: hem erkeğin, hem kadının bakire olması lazımdır. «Eğer bakire bir kız evlenecekse, kocasının da bakire olması lazımdır!» diyor Canab-ı Hakk. Binaenaleyh, erkekte bekaret kavramı getirerek, insanların (kadın ve erkek) haysiyet bakımından eşitliğini ortaya koyuyor…

…bugün gerçekten ne yaptığını bilmeyen toplumlar, seks eğitiminden seks özgürlüğüne kadar hayvani gelişmelerin peşinde giderken bir şeyi hep ihmal ediyorlar. Ve bu ihmallerinin de cezasını görmeye başladılar, yakın zaman da büsbütün facia şeklini alacak. Erkeklik ve kadınlık bir manevi potansiyel güçtür, fizik bir belirti değildir! Fizik belirtiyle erkek, erkek; kadın, kadın olmaz! Ya? Manevi bir potansiyeli onun içine koymuş, erkeğin kadına karşı birikmiş bir (tıpkı akünün kutupları gibi) artı potansiyeli, kadının erkeğe karşı da birikmiş bir eksi potansiyeli olması lazım ki bu bir birlerini arzu etme, bir birlerini sevme açısından fevkalade önemlidir. Erkekteki bekâreti yüce dinimizin var kabul etmesinin sebebi de bu potansiyel toprak hattı yapmadan gelsin istiyor…

…bir kere kesinlikle İslami nikâhta kadın boşama hakkına sahiptir!…

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search