HAZRETİ ZEYNEP

Hz. Zeynep, Efendimiz’in halasının kızıdır. 10 yaşından itibaren her an Efendimizin hânesindedir. İlk Müslüman guruptan bir tanesidir. Şimdi, İslâm düşmanı hainlere bir önemli cümle var;

“Hz. Zeynep 28 yaşındaydı, Hz. Zeyd’le evlendiği zaman… Bu yaşa kadar her gün Efendimiz’in evine girip çıkardı.”

Eğer Fahr-i Kâinat Efendimiz, Hz. Zeyd’e değil, kendisine ait bir mecazî aşk duyduğunu hissetse derhâl nikâhlardı, hiçbir mâni yoktu. Kesinlikle ne İslâmî açıdan, ne Arap kavmi ananesi açısından hiçbir mani yoktu! Kendisinin en ufak bir temayülü olsaydı, Cenab-ı Hakk zaten peşini bırakmazdı böyle bir şeyin. Cebrail derhâl gelir “Nikâhla Zeyneb’i,” derdi ama hiçbirisi olmadı, yirmisekiz yaşına kadar. Onun için: İslâm düşmanlarının haince saldırmalarına kulağımızı “aman duymayalım,” diye tıkamayın! Zeynep olayı çok büyük bir hâdisedir, her müminin bütün sıcaklığı ile bunu bilmesi lâzımdır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search