HAZRETİ ŞEYMAHz. Şeyma’nın, Efendimiz için bestesini kendi yaptığı ünlü Muhammed kasidesini aynen veriyorum:

Asil gün doğ ve parla,
Bütün dünyayı cennet parlaklığı ile doldur,
Biz Peygamberlerin en sonuncusu ile takdis olduk,
Onun bereketi dünyaya kucaklayacak,
En asil dinin mesajı olacak,
Ey Allah'ın elçisi ve gerçeğin taşıyıcısı,
Ey Abdullah'ın oğlu, inananların en güzeli ve yücesi,
En sonunda birlik yıldızı parladı,
Tüm karanlığı dağıttı,
Şaşkınlara ve yanılanlara yol gösterdi.
Tüm yetimlere nur getirdi.
Asillerin asili,
Yoksulların gururu,
Sen Ümmîlik sırrı içinde bütün milletlere ilmi öğrettin.
Senin sözlerin bütün yazılanları aşıyor.
Muhammed gözün zevki, Muhammed kalbin sevgisi...
Sütkardeşini takdis et.
Günler parladı,
Ve her an yeniden onun yüceliklerini okudu.
Hey Halime şans sana güldü.
Bak etrafındaki her şey buna nasıl şahit,
Bütün kutsallık sana sütkardeş.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search