HAZRETİ ÖMER

…Fevkalade önemli bir mana tartışması yahut da içinden çıkılmayan bir hikmet biliyorsunuz ki; Hz. Ömer’in Müslüman oluş sırrıdır. Çünkü Fahri Kâinat Efendimiz ilk Müslümanların büyük eziyet gördüğü, İslamiyet’in bir türlü halk kitlelerine yayılamadığı günlerde fevkalade üzülüyordu. Daha evvelde anlatmaya çalıştım. Halk kitleleri daima baskı gruplarının etkisi altındadır. Zenginlerin, siyasi otoritelerin, güçlülerin hareketlerini izlemek hevesindedir. Onun için İslamiyet ilk çıktığı zaman halk kitleleri bir türlü rağbet edememiştir. Bakmak görmek istediği zaman, acaba Ebu Süfyan ne diyor, Ebu Cehil ne diyor diye düşünerek onların sözlerine göre hareket etmek, onlar evet derse o kervana katılmak gibi bir zaafın içindeydiler…

…Tasavvuf da bu çok tartışılmıştır. Niçin Ebu Cehil’e nasip olmadı? Çünkü ikisi de kâfir, ikisinin de kalbi katı, ikisi de İslam düşmanı. Bu noktaya iyice dikkat etmeniz lazım, sıradan kâfir olsalardı gerçekte başka faktörler rol oynayabilirdi ama ikisi de İslam düşmanı. Nasıl İslam düşmanı? Ebu Cehil her an İslamiyet ile Müslümanlara, Efendimize bir suikast planı içerisinde. Hz. Ömer’de bizzat onu ben öldüreyim de bu kavga kalksın Kureyş’in başından diye kılıcını beline takıp Hz. Resulullah’ı öldürmeye yola çıkmış. Manzara bu….

…Niçin Allah Ömer’i tercih etti. Tasavvuf da kader bahsinde bu çok tartışılır, nasıl oldu da Ömer bu şerefe ulaştı? Veliler kendilerine has yorum yapmışlardır. Mesela kuvvetli bir yorum olan “Hainlikte bile Allah hileyi değil mertliği sever” sözü Mevlana’ya aittir….

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search