HAZRETİ DIHYE

Hz. Dıhye’nin gönül sırrı sevdayı başka pencerelerden seyrettirmektedir. Mânâ ilimlerinde sevginin içtenliğine verilen örneklerden en önemlilerden biri Dıhye sırrı’dır.

Hz. Dıhye sahneye Medine’de yansımaktadır. Ve henüz îmân etmediği yıllarda Efendimize karşı büyük bir muhabbet beslemekte; Hz. Fâtıma Annemizin yükünü hafifletmek için küçük yavrular Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize hizmet vermektedir. Onları gezdirir, onlarla oynar, onları mutlu edecek her şeyi yapardı.

Hediyeler getirirdi. Bu görüntü Elest’den gelen bir gönül sevdasıdır. Hz. Dıhye’nin gönlü Efendimizi bu dünyada tanımış, hemen sevmiştir.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search