HAZRETİ CAFER-İ TAYYAR

Bütün mânâ âlemi onun etrafında döner, işte bu yüzden mânâ âleminin Arş’ına baktığımız zaman bir takım galaksiler görürsünüz. Bu galaksiler: size geçen sene anlatmaya çalıştığım annelerimiz ile bu yıl anlatmaya çalışacağım Yücelerimizdir.

İşte bu büyük galaksilerden bir tanesi Hz. Caferi Tayyâr’dır. “Niçin galaksi? Niçin Sevdayı Muhammedi etrafında çıldırarak dönen büyük bir ateş.” Onun için anlaşılması, dinlenmesi mümkün olmayan bir esrar ama her şeye rağmen mümkün olduğu kadar onu anlamaya, dinlemeye, zikretmeye ve onun aşkından bir nebze almaya mecburuz.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search