HAZRETİ AMMAR

Hz.Selman’ ın yolu Mekke’ye düşer bir gün. Hz. Sümeyye ile evlendirilir. İkisi de fakir bir hayatın tahammülü güç dünya koşulları içerisinde, hiçbir dünya menfaati beklemeden, mütevazi bir hayatın içerisinde ışık ışık gönüllerinde gizlenmiş büyük aşkın zevki ve raksını seyrederlerdi.

Yaşadıkları çadırda, Cenab-ı Hak bu dünyaya yeni bir nur gönderdi: Hz. Ammar… Asr-ı Saadette insanlar sıradan, tesadüfen gelmiyorlar. Nurlar üst üste geliyor asr-ı sadette… Asrı Saadet, Allah san’atının zirvesine varmıştır. En güzel kulların zevkini yaşadığı müthiş bir haldir.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search