HAZRETİ ABDULLAH

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası Abdullah, soy bakımından Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’e dayanır…

…Efendimiz’ in babası Abdullah, yetişip de 16 yaşına geldiği zaman müthiş bir güzelliğin temsilcisi oldu. Herkes: “Bu çocuk sıradan bir güzellik taşımıyor. Bunun güzelliği aynı Hz. Yusuf’un güzelliğine benziyor” diyordu…

… Cenab-ı Hak Fâtıma binti Amr için bir işaret vererek bu güzel ve genç kızla evlenmesini istedi. Abdulmuttalip de o Fâtıma Sultanla evlendi. Ondan doğan çocukların en küçüğü de Abdullah oldu. Fâtıma Sultan da Hz. İsmail’e akrabalık vasıtasıyla Fahr-i Kâinat Efendimiz’in genetik şifresini taşıdığı için Abdulmuttaliple birlikte ortâk o genetik şifreyi birleştirerek Abdullah’ın sırrını intikal ettirdiler. Zaten Cenab-ı Hakk’ın Fahr-i Kâinat şifresini böyle ikiye parçalayıp tekrar birleştirme hususundaki mucizesini anlayabilmek mümkün değildir. Bu ilmin doruğundaki sırdır…

…Abdullah Efendimiz’ in sırrını gönlünüze sindirmeye çalışırken size verdiğim şu örnekleri hiç unutmayın. Biri, bir insanın hayatını kurtarmak için hiçbir şey düşünmeden kendinizi öne atma faziletine erin. İkincisi de, kadın erkek beraberliğine getirdiği müthiş teşhistir. İnsanların beraberliği mutlaka sevgi sırrıyla olur. Bu iki kaide beşeriyetin yani maddesel hayatın temelidir. Çünkü bunu okuduktan sonra gönülleriniz yıkanacaktır, ondan sonra Efendimiz Hz. Muhammed’i öğrenebilirsek, O’nun uğrunda baş koyan babayı tanıyacaksınız. İnşallah, Hz. Abdullah manevî hâminiz olsun. Hepinizi Resûlüllah’a götürsün, Allah şefaatini nasip etsin…

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search