Çocuk Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Çocuklarda görülen tümörler elbette özellik gösterir. Bu özellik daha çok tedavi sarışındadır. Nitekim çocuk onkolojisi başlı başına bir bilim da­lıdır. Biz genel anlamda çocuk tümörleri tedavisini özetleyeceğiz.

1 — HEPATOBLASTOMA

a — Evre 1 de tedavi lobektomidir.

b — Evre 2 de karaciğer transplantasyonu bi­le deney aşamasındadır..

Tedavinin intraarteriyal kemoterapi tarzında uygulamasını seçenler çoğunluktadır. Metotrek-sat, 5 Fu intraarterial olarak uygulanır radyotera­pi palyatif amaçlıdır.

c — Evre 3 de sistemik kemoterapidir vinciris-tin Ccylophosphamide 5 Fu kullanılır.

2 — NEFROBLASTOM (WİLMS TÜMÖRÜ)

a — Evre 1 de tedavi: Nefroktomi + cobalt 60 (pre ve post operatif olabilir) + kemoterapi uygulanır. Bu tedavinin özelliği 3 lü konbinasyo-nun birlikte uygulanmasıdır. Radyoterapi 3500 rad dır. Bunun 2000 rad preoperatif 1500 radı postoparatif verilebilir. Kemoterapide vinciristin (1 mgr/m2) Actinomicin (0,5 mgr/m2) kulanılır. Her iki ilaç serum fizyolojik içerisinde haftada bir, birlikte uygulanır.

b — Evre 2-3 ve 4 de tedavi aynıdır: Ancak cerrahi müdahaleden önce radyoterapi kesinlik kazanır.

c — Evre 5 de; tedavi yine aynı tempoda yü­rür. Ancak cerrahi müdahale sınırı: Tedavinin ilk aşamasında alman sonuçlara bağlıdır. Önce radioterapi ve kemoterapi yapılır. Sonuca göre yine cerrahi endikasyonu sınırları tayin edilir.

d — Metastazlarda cobalt tedavisi etkilidir. Yi­ne de ilâve olarak radioterapi yapmalıdır.

3 — NEUROBLASTOM

a — Tümör rezektabıl ise cerrahi endikasyon vardır. Postoparatif radioterapi yapılır (iki yaşın­dan küçüklerde endikasyon yoktur).

b — İneporabıl vakalarda yalnız onarıcı cer­rahi endikasyon vardır. Tedavi radyoterapidir.

1 — Zorunlu hallerde 1 yaşından küçüklerde 1000 ile 1500 rad lık radyoterapi yapılır. (Böbrek­ler korunarak)

2 — Daha büyüklerde 3000 radlık radyoterapi uygulanır (aynı korunma yine yapılır) kemoterapi endikasyonu vardır. Biz daha çok Daunorubicin vinciristin önermekteyiz. Vinciristin (1 mgr) dörde böleriz. Haftada bir 1/4 damara, Daunorobicin 2 mgr) kg birlikte Damara yapılır.

3 — Metastaslarda tedavi aynıdır.

Şiddetli ağrılar için 3 gün üst üste 200 rad şua verilir.

4 — Medüller kompresyonlarda laminektomi ve cobalt tedavisi önerebilinir.

4 — GANGLİONÖROM

Tedavi cerrahidir. Radiorezistan bir tümör­dür.

5 — DİSEMBRİOMLAR

Yalnız sakrum ve koksix de olanlar için rad­yoterapi ve kemoterapi endikayonu vardır.

Radyoterapi cobalt 60 la palyatif olarak ya­pılır.

Kemoterapi de actinomycin, adriamycin kulla­nılır.

Diğer Dinsembriyom tümörlerde tedavi cerra­hidir.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search