Burçların Kadere Etkisi…

Burçların Kadere Etkisi…

Burçların Kadere Etkisi…

Evvela çağımızdaki insanların, falcılık anlamına burçlar bağlantılarındaki gafleti görmemiz, tespit etmemiz lazım geliyor. Çünkü aslında burçların mevcudiyeti yani burç dediğimiz, birbirlerine eşit mesafelerini koruyan yıldız takımları demektir, burçtan kastımız budur. Yani birbirlerine karşı mesafeleri, uzaklıkları bakış zaviyemiz açısından dahi koruyorlar. Onları biz onun için hep aynı sistem içerisinde görebiliyoruz. Bunun en belirgin örneği, gök haritalarına baktığınız zaman aynı mesafelerdeki, aynı yerlerdeki, yeryüzünde kuzey güney yarımküresinden baktığınız aynı yerdeki o yıldızları yanyana görmemiz, burç dediğimiz bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Bunları tek tek bilim açısından ele alırsanız; birbiriyle direkt astronomik bağı olmayan, tamamiyle uzay mekânlarında işgal ettikleri yer bakımından ve birbirleriyle mesafeleri ve bizim zannettiğimiz gibi yalnız enlemesine yahut boylamasına mesafeler değil, belki de derinlemesine namütenahi mesafelerle, bu şekîlde görülen birtakım sistemlerdir. Binaena­leyh bu sistemlerin yeryüzünde yaşayan insanların ne hayatlarıyla, ne psikolojileriyle, ne kaderleriyle herhangi bir şekilde ilgileri olması mümkün değildir. Yani bunu böyle kabul etmek, o zaman gökyüzünü ve uzayı aptalca seyrediyorum demekten farksızdır. Uzayın içerisindeki namütenahi manyetik hikmetleri, ışınsal hikmetleri, kuvantik hikmetleri taşıyan yıldızların veyahut da bunların birlikte bulunuşlarındaki sistemleri, yeryüzünde yaşayan insanların kaderleriyle herhangi bir ilgi kurulması, hele hele fal haline getirilmesi hiç bilimin uzaktan yakından uğramayacağı kadar gülünç bir hadisedir.

Kur’an’da burçlarla kasem olayı tamamen ayrıdır. Çünkü biraz önceki sualinizde izah ettiğim gibi, gökyüzündeki yıldızların belli mesafelerini koruyabilmeleri arzdan bakıldığı zaman çok büyük astronomik mûcizedir. Kur’an bunu kastediyor. “Siz arzdan baktığınız zaman gökyüzünde muayyen burçlar görüyorsunuz. Bunları bilimsel olarak düşünün bakın. Bu koskoca evren ve galaksi sistemleri içerisinde, onların birbirine olan mesafe irtifalarını koruyabilmeleri sizin dönmenize, güneş sisteminin dönmesine, hatta samanyolu galaksisinin dönmesine rağmen, onların o mesafelerini koruyarak kendi sistemlerini de beraber döndürmeleri ne büyük bir mûcizedir” diyor Allah (c.c.).

Yoksa aptalca gidip fal bakın demiyor.

 

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Damla Yayınevi, Kutsal Mücadelem kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search