ALLAH’A İMAN NEDİR? • İman bir içgüdüdür. Yani, sanki içinden insan varlığının bir ses YARATANI ARATMAYA SEVK EDER.
 • İmanı vazgeçilmez bir Allah arayışı diye kabul etmek lazım.
 • Allah’ın nasıl bir tarzda kavranması lazım gelir, yani bir insan Allah’a iman ettim dediği zaman neyi kast etmektedir?
 • İnsan kendisinin seçkin bir varlık olduğuna uygun bir biçimde yaratanına inanmalıdır.
 • Eğer Allah’ın varlığını, kudretini bir takım yansımalara bölersek; o zaman Allah kavramından uzaklaşır, bir tarz putperestlerin yanılgılarına gideriz.
 • Pek çok insanın içinden Allah’a inanmaya sevk eden duygu karşısında ilk koyduğu barikat Allah’ı görmemektir.
 • Allah’ın görünmeyişi, Allah oluşunun çok büyük bir özelliğidir.
 • Gayba iman nasıl olabilir; Yani bir insan görmediği bir şeye, tanımadığı bir şeye nasıl iman edebilir?
 • Zekayı mutlaka bir üstün zeka yaratmıştır, zekâ kendisinden çok üstün olan zekayı kavramak gücünden mahrumdur.
 • Cenab-ı Hakk, varlığının şiddetinden gaiptir.
 • Görünmezlik, O’nun varlığı için tartışılacak bir konu değildir!
 • Cenab-ı Hakk bilimle, bilinemeyeceğine göre; aynı şekilde bilimin yorumu sayılan akılla yorumlanması mümkün değildir!
 • Akıl ve beyin insanın bedensel hareketlerini ve yaşamını sürdürecek biyolojik olayları yürüten bir elektronik cihazdır.
 • İnsanın yer yüzündeki bir numaralı görevi Cenab-ı Hakk’a iman etmek, Cenab-ı Hakk’a iman ettiğini amelleriyle göstermektir.
 • Kalp; bizim zahirde bilemediğimiz, göremediğimiz gerçekleri sezen çok özel bir cihazdır.
 • Kalp her insanda seyyalen bütün bilgilere haizdir.
 • Allah inancı zeka ile değil gönülledir!
 • Allah’a inanmayan insana bakınız; sevgisi yoktur, öldürseniz kimseyi sevmez.
 • Eğer bir insan Allah’a karşı gönül ibresini oynatamıyorsa insanlık vasfını tamamen terk etmiş, HAYVANSAL KATTA KALMIŞTIR!
 • O zaman işte onların kendi kendilerine layık gördükleri MAYMUNZADE oluyorlar.
 • Bizler hepimiz ADEMZADEYİZ hamd olsun. ADEMZADE; Gönlünü yaşatan varlıktır!

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

2 Comments

Comments are closed.

Start typing and press Enter to search