Akciğer Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

A— Primer Bronchial kanserler Akciğer tümörlerinde tedavi kriterleri hücre cinsi ve stagelercür. Stageler (Evre)

St 1 — Tümör üç santimden küçük, hilüs ve mediastene infiltre değil, sınırlı atelektezi yapmış, görünülebilen adenopati yok.

St 2 — Bronş içinde adenopati var. Tümör 1 cm lik radyolojik hale gösteriyor. Pnomoni olabilir 3 cm den büyük.

St 3— Frenik paralizi, vena kava sendromu„ rekürrens paralizi veya epanşman.

St 4 — Mediastende adonepati ve metastazlar

Hücre kriterlerine gelince

Epidermoia Ca.

Anaplastik ca

Anaplastik küçük hücreli CA.

Adena ca

Bu hücre tasnifleri özellikle tedavide kemoterapi seçilmesinde önemlidir.

Akciğer Kanserlerinde bir kriterde lokalizasyondur. Bu geniş kriterler içinde akciğer ca larda tedavi planlamasını klinik vakaları açısından da ele alarak şöyle özetleyebiliriz.

a— st 1 – 2 de tercih edilen tedavi cerrahidir. Eğer rezektion başarılı değil ya da ulaşılamamış lenf nodülü varsa tümör üzerine 4000 rad radioterapi uygundur (Elektron terapi iyi. Co – 60

Bu evrelerde hangi tedavi yapılırsa yapılsın immüno terapi endikedir.

b— St 3 de tedavi radyoterapidir. Her ne ka­dar bir çok yayınlarda kemoterapi ve radyoterapi­nin sürviyi değiştirmediği bu nedenle kemoteraninin daha uygulanabilir olduğu öne sürülmüssede; bizim onbeş yıllık uygulamalarımızda endikasyonu iyi konmuş vakalarda altı sekiz aylık klinik ve rad­yolojik remisyon % 50 nin üstündedir. Kemotera­pi de bu remisyon hem daha silik hemde yüzde ora­nı ihtimali azdır.

Radioterapi beş bin, altı bin raddır. Radioterapiden sonra remisyon sağlanırsa mutlaka immüne terapi yapılmalıdır. (Farynx Ca lardaki uy­gulamanın aynı)

c— St – 4 deki tedavi

Tedavi paliyatif kemoterapidir. Akciğer ca lar­da özel bir kemoterapi yoktur.

Hücre cinsine göre kemoterapi seçmek uygun­dur. Bir zamanlar her akciğer ca için önerilen nit­rojen mustardında bir özelliği olmadığı anlaşıldı.

Akciğer Ca lan tedavi ederken eskiden tübörkülozda aldığımız palyatif tedbirlerin hiç birini ihmal etmeden uygulamamız gerekir (Ateş, iştahsızlık, Terli mücadele)

Akciğer kanserlerinde C — vitaminin palyatif etkisi olduğu ileri sürülmüştürki biz bu görüşe ka­tılıyoruz. 15 yıllık uygulamalarımız palyatif etkinin ihmal edilmemesini doğrular mahiyettedir.

St. de radyoterapi tıkanma ve ağrı gider­mede palyatif olarak uygulanır (3000-4000 rad)

d— Pancoast tümörlerinde tedavi :

Pancoastın farkedilmesi çoğunlukla St 3 ve 4 de mümkün olmaktadır. O zamanda kesinlikle rad­yoterapi seçilir. Hem ağrı açısından, hem kemik lezyonu varsa lezyonun iyileşmesi açısından radyote­rapi şarttır.

Radyoterapiyi koltuk altı baskılarını ve klavikula üstü lenf bezlerini içerecek şekilde yapmalıdır, (doz 5000 – 6000 rad dır)

Radioterapiye cevap vermeyen vakalarda ke­moterapi yapılır pancost tümörlerinde özel bir ke­moterapi yoktur. Diğer akciğer kemoterapisinin ay­nısıdır.

e— Küçük hücreli akciğer Ca:

Radyoterapiye en iyi cevap veren tümörlerden­dir. Ancak elektron terapi tercih edilmelidir. Kemoterapide Cyelophosphosamitle birlikte adriablastin + Vincristin en iyi tertiptir. Beyinde mikrometastaslar yapan bir tür akciğer Ca larda; beyin so­runları çıkınca radyoterapi (Akut lösemi gibi) ve intra çekal kemoterapi sağlık verilmektedir.

f— Vena kava süperior baskıları tedavi radioterapidir palyatif tedavileri ihmal etmemelidir (Kortfon diüretik antispazmotik)

Radioterapi tümör incurabl da olsa baskı böl­gesine 3500-4000 rad dır.

g — Kemik metastazlarında tedavi

Kemik metastazlarında tedavi radioterapidir.

h— Karaciğer metastazları

Akciğer ca ların karaciğer metastazların incürabıldır. Bu nedenle yalnız palyatif ilaç tedavileri söz konusudur. Kemoterapi ve Radyoterapi yapıl­maz.

PLEVRA TÜMÖRLERİ

Tedavi daima paliatifdir. Çok az vakada decor­tication şansı vardır. Radyoterapi 3500 – 4000 rad tümör üzerine aynı doz plevranın lenfatiklerinedir.

Plesio terapi plevra boşluğuna radyoaktif in-jeksiyonlardır. Yittrium doksan, 5-15 MCI dır. Epanşman varsa bu sıvı içine, yoksa 200 cc serum fizyolojik le zerk edilir.

Bazı uygulamacılar Au 198 aynı doz metastaz­da kullanmışlardır.

Kemoterapiye gelince: Bizim önerimiz mitomy cin + Oncovin dir. Aynı tertip plevra boşluğuna endoksan veya mitomycin — C zerk edilir. Plevra tümörlerinde Vincrystin diğer tümörlerden olduğu gibi kullanılır.

Mitomycin C ise yavaş ve uzun sürede kullanıl­malıdır. 2 miligram ampullerden on gün süre ile günde bir ampul damara yapılır sonra 1 hafta ara verilip aynı tedavi tekrar uygulanabilir.

Plevra içine epanşmanlı vakalarda: 3 mili­gram zerk (mitomycin C) 15 günde bir yapılmalıdır. Epanşman kesilince tedavide kesilir. Zaten epanşmanlann yerine ilaç verilmeden yapılması tekrarlamaktan ibarettir. İyileşme getirmez.

 

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search