Hakkımızda


Dr. Haluk Nurbaki’nin sohbet ve yazılarını kendisine “yaşamsal mânâ öğretisi” ve bu öğretiyi de “gönülde dürülü, sevgiyle sırlanmış bir mekteb” olarak kabul eden sevenleri bir araya gelip bu kutsal hâkikati “En Hakiki Mürşid, Sevgidir” sloganıyla erişime açmıştır; hizmetinin ismini de Nurbaki Mektebi koyarak.

Ya Bismillah, meded mürşidimiz, diyerek; hayırlı, bereketli, feyzli olması niyetiyle Nurbaki Mektebi’mizin açılışı hocamızın 02 Şubat (1924) 2016  doğum gününde gerçekleşmiştir.

***

NurbakiMektebi.com web sitesi, Haluk Nurbaki sevenlerinin ve araştırmacıların ihtiyaç duyması halinde “bir başvuru kaynağı” olması amacıyla oluşturulmuş “arşiv – kaynakça” sitesidir.

Haluk Nurbaki yaşamını Kutsal Davam ifadesiyle sürdürerek, O’nu takip eden sevenlerine bu ifadenin kavramını mânâ boyutlarından bir esinti verircesine… İman nişanesi olarak, gönlünde taşıdığı Fahr-i Kâinat sevdasıyla sosyal yaşam içinde iman aksiyonu nasıl idame ettirilir?” sorusunu, bizzat kendisini ortaya koyarak cevaplamıştır. Mutasavvıf kimliğiyle bilim, düşünce ve siyaset sahasında net bir duruş sergilemiş; yaşama imanî bakış dersini adeta Fahr-i Kâinat sancağı açarak öğretmiştir.

Haluk Nurbaki yürüttüğü ilmi çalışmaları, imanî hususlarda yaptığı konferansları ve yazılı neşriyatları gereğince tüm kesimlerce tanınmış, sevilmiş ve takip edilmiş; neticesinde sevenleri ve dahi sevmeyenleri nezdinde gayr-i ihtiyarî kurumsallaşmıştır; şahsı manevisi, iman cephesi müntesipleri için ayrıca bir dayanak olmuştur.

Bu Sitede Ne Bulacaksınız?

Kategorik ve dönemsel olarak tasnif edilmiş, Haluk Nurbaki’ye ait umumi sohbetlerinden dikte edilmiş metinlere, satışta olmayan kitaplarına, satışta olan kitaplarından alıntılara ve çeşitli gazetelerde yazmış olduğu köşe yazılarına direkt ulaşmak ve tamamı içerisinde arama yapmak imkânı bulacaksınız.

Bu sitede yer alan sayfalar ticari kapsamdan çıkmış, kütüphane ve şahsi arşivlerden ulaşılabilecek arşiv ve başvuru niteliğine kavuşmuş dokümanlardır.

Bu Site Neden Yayınlanıyor?

Sizlerle paylaşılan bu dokümanlar uzun yıllar süresince yürütülmüş çalışmaların ulaştığı en üst noktadır… Gönüllü Haluk Nurbaki Sevenlerinin gayretiyle varılan bu noktaya; Haluk Nurbaki ismi dışında kişisel popülariteye mahal vermeden gelinmiştir.

Sevgili Hocamız Haluk Nurbaki, birçok sohbetinde, kitaplarına herkesin ulaşabilmesi için en ucuz şekilde satılması noktasındaki hassasiyetini defaatle söylemiş; “hiçbir ücret almadan” gazete yazılarını yazmış, konferans, radyo, televizyon programları yapmış; sohbetler vermiş ve böylelikle sevenleri için kutsal davasına neşriyat hizmeti düsturunda net bir çizgi çekmiştir.

Teknolojik imkânların gelişmesiyle, neşriyat hususunda “en ucuz” kavramı günümüz için “bedava” noktasına ulaşmış, geriye bir tek şey kalmıştır: gönüllü sevenlerin neşriyat hizmetine iştiraki…

İşte bu site, o “kutsal davanın” eğilmeden, bükülmeden mevcut neşriyatını “arşiv ve kaynakça” olarak bir düzen içerisinde ortaya koymak ve dikte çalışmalarıyla yeni neşriyatlar sunmak gayesiyle hazırlanıp, yayımlanmakta; sevenlerine “hizmet,” okurlarına “irşad” kapısıdır.

Öte yandan NurbakiMektebi.com, Haluk Nurbaki’yle yeni karşılaşanların O’nu tanıması, anlaması ve şahsı manevisini kendi uhdesinde kavrayabilmesi adına “yine kendisine başvurmanın” imkânını sunacaktır.

Bugüne kadar kutsal dava için hazırlamış olduğumuz, hiçbir ticari gelir sağlanmayan Haluk Nurbaki portallarını yüzbinlerce okuyucu ziyaret etmiştir… Bu yeni sitemizle, aynı düsturda Haluk Nurbaki’nin Kutsal Davası’na hizmetimize devam etmek niyazıyla…


Yayın İlkeleri
  • NurbakiMektebi.com hiçbir koşulda ve şartta Dr. Haluk Nurbaki‘yi temsil noktasında gösterilemez, mevcudiyetine böyle bir misyon yüklenemez!
  • NurbakiMektebi.com ticari maksat gütmeyen, Dr. Haluk Nurbaki’nin şahsı manevisini kendisine mesel kabul eden kişilerin, gönüllü katılıma açık, bir paylaşım sitesidir.
  • NurbakiMektebi.com, Dr. Haluk Nurbaki’nin umuma açık şekilde yapmış olduğu sohbetleri, vaazları, radyo ve televizyon programlarını kaleme alarak yayınlar,
  • NurbakiMektebi.com, Dr. Haluk Nurbaki’nin gazete ve dergi yazılarını, ticari dağıtımı durmuş ve devam eden kitaplarından alıntıları kaynak göstererek yayımlar,
  • Ayrıca, Dr. Haluk Nurbaki ile ilgili haber, yazı, söyleşi, sosyal paylaşım gibi etkinlik bildirimleri ve duyurular yapar.
  • NurbakiMektebi.com, kamu yararı dışında hiçbir ticari reklama yer vermez!

Gizlilik İlkesi

Bu web sitesinin sayfalarını ziyaret etmek kimliğinizi aleni kılmaz. NurbakiMektebi.com “açık olarak” yayımlanmaktadır, bu sebeple web sitesine üyelik kapalıdır.


Sorumluluk Reddi

NurbakiMektebi.com yayımlanan içeriklere müdahale veya değişiklik yapılmadığını ve yapılmayacağını taahhüt eder. Sesli ve görüntülü kaynaklardan dikte edilerek yayımlanan sayfalarda sadece redaksiyon ve mizanpaj çalışması yapılmaktadır.


NurbakiMektebi.com bağış, yardım gibi her ne ad altında olursa olsun, asla para toplamaz ve hiçbir ticari faaliyeti yoktur! Yayımcılık gereksinimleriyle doğan tüm maliyetler gönüllüler tarafından şahsi olarak üstlenilerek karşılanmaktadır.