Alkol

Alkol

Alkolün mutlak zehir olduğu herkesçe malûm… Böyleyken, bu mevzuu üzerinde selâhiyetli selahiyetsiz ağızlardan lüzumsuz birtakım münakaşalara yol açılır. Halbuki aşağıda madde madde gösterdiğimiz şekilde, Tıp, bugün alkole dair lâboratuvar hükmünü kati olarak bildirmiştir. Dâvayı, şu[…]

Su

Su

Tek damlalık görünüşiyle, muh-teşem girdaplarıyle, korkunç şelâleleriyle ve daha bin bir çeşit tezahürleriyle su, ne büyük bir sırrı fısıldar, durur! Fakat biz, Mevlanâ’nın dediği gibi, İlişlerimizle hemen vardığımız hakikatlere, aklımızla ancak asırlar sonra erişiriz. Bugünkü[…]