ALPERENLER DEVRİ

ALPERENLER DEVRİ / 3

İnsanları ne televizyon baştan çıkarır, ne bilmem tan gazetesi. Kızınızı kapattınız, ettiniz… Bir de çelik zırhın içerisine koydunuz, dağın başına koydunuz. Kızınızı baştan çıkaracak zaten şeytandır. Oraya gelmeyecek mi, şeytan? Mesele gönüllere şeytanın girmeyeceği bir ahlakı getirmek…

HAZRETİ NESİBE

HAZRETİ NESİBE

İslamiyet’e hizmet etmiş bir insanı anmaktan çok ötede bir vazifeyi yerine getiriyoruz, bu: Fahri Kâinat sevgisinin tarzını öğrenme vazifesidir! Çünkü Fahri Kâinat sevgisini, seviyoruz sanıp da gaflete düştüğümüz zaman; Hz. Nesibe ondört asır öteden ama gönlümüzün en yakın noktasından öyle sevilmez, böyle sevilir (!) mesajı veriyor…

HAZRETİ ALİ

…Onun elestden gelen hârika sırrı Kâbe’de doğmasıyla ilk mesajını veriyordu. Kâinatın İncisi Efendimizin onu ilk kez yıkaması ise şereflerin en büyük sırrıdır… …Hz. Hatice’den sonra ikinci müslüman oluşu: Ezelde takdir olunan gönül mevkiinin yüceliğini simgeliyordu.[…]

HAZRETİ ÖMER

…Fevkalade önemli bir mana tartışması yahut da içinden çıkılmayan bir hikmet biliyorsunuz ki; Hz. Ömer’in Müslüman oluş sırrıdır. Çünkü Fahri Kâinat Efendimiz ilk Müslümanların büyük eziyet gördüğü, İslamiyet’in bir türlü halk kitlelerine yayılamadığı günlerde fevkalade[…]

HAZRETİ DIHYE

Hz. Dıhye’nin gönül sırrı sevdayı başka pencerelerden seyrettirmektedir. Mânâ ilimlerinde sevginin içtenliğine verilen örneklerden en önemlilerden biri Dıhye sırrı’dır. Hz. Dıhye sahneye Medine’de yansımaktadır. Ve henüz îmân etmediği yıllarda Efendimize karşı büyük bir muhabbet beslemekte;[…]

HAZRETİ ZEYD

Aşk, sevgi bir teori iken, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in nurunu yaratınca fiilî olmuştur, yaşanır olmuştur, duyulur olmuştur. İşte kâinatın temel hâdisâtı budur! İnsanlar akılları ermez zibidilik içerisinde İslâm’ı, Kuran’ı, Efendimiz’i nasıl görmek isterlerse canı cehenneme… Allah’ın[…]

HAZRETİ ESMA

Kendi sonsuz güzelliğini Fahr-i Kainat Efendimiz’in billur merceğinde sonsuz bitmezliklere ve ihtişamlara nakş eden Yüce Allah’a hamdü senalar olsun. Allah’ın benzersiz sevgilisi, hem afakındaki hem özündeki sır Muhammed Mustafa -sav.- Efendimiz’e Allah’a karşı olan aşkının[…]

HAZRETİ AMİNE

HAZRETİ AMİNE

…yüreğindeki yangının perdeleri ardından gönlün semasını seyrediyordu ve artık hayatı bu sema idi. Bütün evrenin, büyük bir heyecanla, Kâinatın İncisi’nin gelişini beklediğini gördü. O, gönlünde yavrusunun büyük sırrını seyrediyor; an an, saniye saniye bizzat o sırrı yaşıyordu.